top of page

Inscripcions obertes!

Les inscripcions estaran obertes del 6 de març al 27 de maig. 
  • Instagram

Condicions de contractació

En el moment de realitzar la inscripció es girarà un rebut domiciliat del 60% de l’import, que no podrà ser retornat.  El 15 de juny es domiciliarà el 40% restant de l’import. A partir d’aquesta data, només es retornarà el 40% de l’import abonat en cas de causes justificades (malaltia o lesió, aportant un certificat mèdic).

En el cas de cancel·lació de l’activitat per no cobrir-se el nombre mínim d’inscripcions es retornarà la totalitat de l'import corresponent.

No es retornarà cap import en qualsevol cas diferent dels descrits anteriorment.

bottom of page